رشته «حسابداری مالی» کاردانش

رشته «حسابداری مالی» شاخه کاردانش ، در زمینه خدمات و در گروه بازرگانی و امور اداری قرار دارد. 

فعالیت‌های پیچیده و گوناگون مالی، آگاهی از عملیات روزانه و اداره آن، تجزیه و تحلیل عملکرد مدیران، طرح‌ریزی فعالیت‌های آینده و اطلاع و ارزیابی نسبت به عملکرد خود و ورود ماشین‌های محاسب در صحنه اقتصادی، ابعاد جدیدی را در حوزه رشته حسابداری مالی ایجاد کرده است.

در جامعه ما نیز با توجه به این روند و پاسخ‌گویی به این نیازهای فعلی و آتی جهت رسیدگی به امور مالی بخش‌های دولتی و خصوصی، حساب‌رسان مورد نظر باید تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند.

سطح آموزشی مهارت‌ها

هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دروس عمومی و پایه مشترک، مهارت‌های زیر را می‌آموزند:

   حسابداری عمومی مقدماتی

   حسابداری عمومی تکمیلی

   حسابداری صنعتی

   حسابدار حقوق و دستمزد

   رایانه کار حسابداری مالی

   کاربر رایانه

   مسئول سفارشات

   سرپرست ترخیص محصول

   کاربر امور بانکی

هنرجویان در تمام این مهارت‌ها توانایی لازم را در حل و فصل مسائل مالی، طبقه‌بندی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات، تهیه گزارشات مالی و صورت‌های مالی می‌آموزند و در حسابداری حقوق و دستمزد، موفق به تهیه گزارش‌های سیستم حقوق و دستمزد می‌شوند. لازمه تحصیل دراین رشته، داشتن توانایی در دروس ریاضی و صبر و حوصله زیاد در حل مسائل مالی است.